• page_head_bg

Schopnost analýzy vlastností materiálů v plném měřítku

Jako poskytovatel a partner vysoce výkonných polymerních řešení poskytuje SIKO širokou škálu polymerních materiálů pro vaše aplikace, které jsou ekvivalentní vaší současné značce, jako je DUPONT,BASF, DSM, SABIC, COVESTRO, EMS, TORAY, POLYPLASTICS, CELANESE a tak dále, pro zobrazení celého seznamu srovnání mezi SIKO a těmito značkami prosím zkontrolujte následující.

Mechanická analýza

Stretch & flexural Property
Dopadová vlastnost (Izod/charpy)
Vícenásobný dopad
Tvrdost (Shore/Rockwell)
Smrštění vlhkosti/plísně
Obrusitelnost/křížová
Dopad padajícího míče
Křehká teplota
Peel Peel/Croop Property

Tepelná analýza

Termostabilita
Teplota tepelného zkreslení
Vicat
Tepelné odpařování
Tepelné hubnutí
Tepelný rozklad
Teplota
lineární expanze Koeficient

Elektrická analýza

Povrchový odpor
Objemový odpor
Izolační odpor
Dielektrická konstanta
Punkční napětí
Elektrochemický index

Analýza odolnosti proti ohni

Horizontální pálení
Vertikální pálení
limit kyslíkového indexu
Hustota kouře
Kuželový kalorimetr
GWFI

Reologická analýza

Zpracování reologie
Momentová viskozita
Kapilární viskozita
Huckova viskozita
MFR

Optická analýza

Mikroskop (fyzický
Pozorování morfologie/velikosti)
Lesk
Propustnost světla
Srozumitelnost
Opar
Aberace
Kompresní vlastnost

Analýza chemických škodlivých látek

Položky RoHS-6
Položky RoHS-10
Halogenový test
VOC/SVOC/TVOC
Atomizovat/Odour
Aldoketony
Položky RoHS-4
BPA
PVC

Analýza spolehlivosti

Expozice xenonové lampy
Hygrotermální stárnutí
Cyklování při vysoké a nízké teplotě
Dopad
Fluorescenční UV záření
Ozonové stárnutí
Stárnutí na vzduchu
Test solné mlhy
Odolnost vůči chemickým činidlům
Schopnost
Ochrana proti houbám

Analýza komponent

GF Distribuce délky
Obsah a složka popela
Elementární analýza (XRF)
Infračervený spektrometr (FT-IR)
Molekulární váha
GC-MS
Diferenciální tepelná analýza
Termogravimetrická analýza
SEM-EDS

Analýza tvarování

Vytlačování
Injekce
Tvarování za tepla
CAE simulace
Lesk A Barva